Gruzija šian, Lietuva rytoj?

Pagalvojant apie situaciją Gruzijoje, šitai jau atrodo ne kaip kitaip kaip tyčinis problemų prašymasis. So here we go, prašymas Lietuvos konstituciniam teismui: http://www.lrkt.lt/Prasymai/23_2008.htm.

Ir šito viso santrauka, nukopypeistinta iš omnitel.politics newsgroup’o:

Seimo narių grupė prašo Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinti, ar užsienio šalių, taip pat ir NATO, karinių pajėgų buvimas Lietuvoje neprieštarauja Konstitucijai.
35 parlamentarų grupė, atstovaujama Egidijaus Klumbio ir Juliaus Veselkos, prašo ištirti, ar pagrindiniam šalies įstatymui neprieštarauja 2002 metais priimtas Tarptautinių operacijų, karinių pratybų ir kitų renginių įstatymas.
Pasak parlamentarų, Konstitucijos skirsniui „Užsienio politika ir valstybės gynimas“ prieštarauja minėto įstatymo nuostata, kad kolektyvinės gynybos operacijos tikslais kitų valstybių, tarp jų ir Lietuvos sąjungininkių NATO, kariniai vienetai gali atvykti į Lietuva ir būti panaudoti jos teritorijoje.
„Konstitucija nenumato, kad, vykdant kolektyvines gynybos operacijas, į Lietuvą galėtų atvykti kitų valstybių kariniai vienetai ir jie galėtų būti panaudojami Lietuvos teritorijoje“, – rašoma teismui įteiktame prašyme.
Prašymą pasirašiusiųjų nuomone, šis įstatymas, į kurį perkelti NATO šalių bendradarbiavimo gynybos srityje principai, taip pat antikonstituciškai riboja Seimo galias daugiau jų suteikdamas prezidentui.
Kreipmasį į KT pasirašė parlamentinių Darbo partijos, Tvarkos ir teisingumo, Valstiečių liaudininkų frakcijų nariai.

Pasirašo 31 Darbo partijos (DP), Tvarkos ir teisingumo (TT), Valstiečių liaudininkų (VL) frakcijų Seime atstovai: E. Klumbys (TT), J. Veselka (TT), V. Baltraitienė (DP), J. Pinskus (DP), Z. Mikutis (DP), L. Graužinienė (DP), P. Gražulis (TT), M. Žymantas (DP), S. Girdauskas (DP), P. Vilkas (DP), E. Karpickienė (DP), Valiukevičiūtė, Z. Žvikienė (DP), S. Bucevičius (DP), V. Draugelis (DP), D. Mikutienė (DP), V. Bukauskas (DP), J. Ramonas (TT), A. Bosas (DP), V. Gedvilas (DP), R. Bašys (DP), V. Mazuronis (TT), R. Ačas (TT) A. Pitrėnienė (DP), L. Visockytė, R. Kšanienė (DP), A. Galvonas (TT), Barkauskas, R. Zinkevičiūtė (DP), A. Pekeliūnas (VL) V. Martinkaitienė (DP). Pareiškėjų atstovai – E. Klumbys ir J. Veselka.

Jei ir yra kažkokia prieštara tame, kodėl tai reikia kelti dabar ir tokioje situacijoje? Pabandykit įsivaizduoti, kas nutiktų jei konstitucinis teismas paskelbtų, kad “taip, tai prieštarauja konstitucijai”. Žodž vaikai, būkit geri, domėkitės rinkimais ir neleiskite už jus nubalsuoti nieko negalvojantiems pencams, kuriems R.Paksas ir V.Uspaskichas yra “protingi, tvirti ir banditų kapitalistų nebijantys vyrai”.

This entry was posted in politika beigi kulinarija and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.